Robåd instruktion

Skrevet af: Anne-Marie Lauritsen

En af de store og vigtige opgaver i klubben er årets instruktions forløb for nye medlemmer.

Forventningerne er store, og der er mange overvejelser. Hvordan og i hvilke medier skal der reklameres for Egå Rosport? Har vi nok instruktører, og vil alle igen tage en tørn for de nye medlemmer. Hvor mange tilmelder sig? Hvordan fordeler de nye roere(kaniner) sig på køn, og hvordan er aldersfordelingen? Vil de falde godt til i klubben, blive aktive medlemmer og glade for deres nye sport?

Der er to formål med instruktionen; dels den tekniske og sikkerhedsmæssige side og dels at få introduceret de nye medlemmer til alt det øvrige, der foregår i klubben. Gennem årerne er instruktionsforløbet blevet udviklet og tilpasset tiden, således at der i dag er lektionsplaner for instruktørerne, skriftligt materiale der kan findes på hjemmeside, på nettet eller blive udleveret til de nye medlemmer. 

Der undervises af uddannende, engagerede instruktører i roteknik, de forskellige rokommandoer, styreteknik, robådens opbygning og sikkerhed til søs.

Instruktionsforløbet består i dag af 7 aftener og en lørdag.

Målet er at de nye medlemmer oplever, at de behersker roteknik og kommandoer så godt, at de efter forløbet kan indgå på lige fod med klubbens øvrige medlemmer i diverse roaktiviteter.

En anden meget vigtig del af instruktionen er de nye roeres introduktion til klubbens liv, at få informationer om både roaktiviteter og alle øvrige arrangementer af mere social karakter samt ikke mindst alle de uskrevne regler, som er en del af klubbens kultur.

Egå Rosport er en klub, der vægter det sociale samvær højt, så det er vigtigt at få omtalt alle de arrangementer, der finder sted i årets løb. Der henvises til hjemmesiden, hvor der er mange generelle oplysninger samt mulighed for at tilmelde sig de mange aktiviteter.

Vi er en klub, hvor medlemmerne forventes at tage ansvar for og bruger tid på vedligeholdelse af al udstyr og lokaler. Vi gør på skift rent i klubben, laver mad til diverse aktiviteter og deltager i bestyrelses- og udvalgsarbejdet.

Efter instruktionen er det vigtigt, at alle klubbens medlemmer tager ansvar for, at de nye roere føler sig velkomne i klubben og tager sig af dem, når man mødes i klubben.

Det er en kæmpe tilfredsstillelse, som instruktør, at opleve når ovenstående lykkes, og Egå Rosport igen har fået et nyt hold aktive og engagerede medlemmer, der er klar til livet i klubben.

 Retur til Egå Rosport 50 år