Midlertidige ændringer i bestyrelsen

8. november 2018 23:52 , af Jakob Thinggaard

Kære medlemmer i Egå Rosport,

Vores kajakchef Lasse Vestergaard har desværre valgt at træde ud af bestyrelsen inden udløb af den valgte periode. Det betyder, at posten som kajakchef pt. er vakant og skal genbesættes på førstkommende generalforsamling.

Allan Henriksen (tidl. suppleant) er dags dato indtrådt i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem i stedet for Lasse, bestyrelsen er fortsat fuldtallig. Allan vil samtidig, midlertidigt varetage en lang række af kajakchefens opgaver i bestyrelsen herunder kajakchef e-mailen og planlægning af næste års kajakinstruktion.

Ifht. langturstilladelser til tur kajak, skal disse indtil videre rekvireres ved Steen Schrøder. Langturstilladelser til hav kajak skal indtil videre rekvireres ved Kenneth Salomonsen.  

På vegne af bestyrelsen

Jakob (formand)