Svømning - nyt koncept

16. september 2017 08:36 , af Annie Kaalby

Først på sommeren blev vi bekendt med at den måde vi tidligere har lejet svømmehalstimer på ikke var helt i overensstemmelse med kommunens regler.

Bestyrelsen finder det vigtigt at bidrage til at alle medlemmer har mulighed for at vedligeholde svømmefærdigheder og derfor har vi set på andre muligheder for fortsat at kunne tilbyde svømning, inden for det budget vi hidtil har haft til denne aktivitet.

Vi har lejet svømmehallen alle lørdage fra kl. 15:00-16:00 i kvartal 4-17 og Kvartal 1-18. Start 7. oktober 2017. (se dog lukkedage ifm. skoleferier under Livet i klubben -> Svømning her på hjemmesiden)

Vi håber meget at rigtig mange medlemmer vil benytte sig af dette tilbud.

Når I ankommer til svømmehallen skal I oplyse medlemsnummer og navn til livredderen. Registreringen vil vi bruge til efterfølgende at vurdere om vi skal købe et tilsvarende antal timer næste vinter. Så jo mere I benytter tilbuddet des større er chancen for at det fortsætter.

Tilbuddet gælder kun for betalende medlemmer af Egå Rosport – det er altså ikke tilladt at medbringe familie og venner.

Alle medlemmer skal ifølge klubbens vedtægter hvert år forny svømmeprøve. De nuværende svømmeprøver gælder til 31.12.2017 og hvis du har tilladelse til at ro vinterroning skal den være fornyet og afleveret senest 15. december 2017. Helt generelt er ekspeditionstiden for fornyelse 14 dage, så du kan altså ikke aflægge ny svømmeprøve 6. januar og så tro vi har registreret den så du kan komme på vandet næste formiddag.

For at opretholde kajakret og havkajakret skal du aflægge 600 m svømmeprøve.

For at opretholde roret skal du svømme 300 m + dokumentere at du kan iføre dig redningsvest i vandet (Svømning på årer er kun obligatorisk for nye roere).

Svømmeprøven kan du aflægge når det passer dig. Du medbringer denne blanket i svømmehallen og beder livredderen dokumentere at du har svømmet 300/600 m i et stræk.

Vesteprøve for at opretholde roret kan aflægges på følgende datoer, hvor der vil være en ro-instruktør til stede: 18 og 25 november, samt 2 og 9 december. Vesteprøven får du ro-instruktøren til at skrive under på at du har gennemført.

Svømmeblanketten kan du aflevere i plastlomme på opslagstavlen i bådehallen (ved KM PC) eller du kan scanne den ind og sende til medlemsregistrator@egaarosport.dk

Vi har også købt 2 svømmekort som kan benyttes i aftentimerne. De vil gælde fra 1. november – så mere herom når vi nærmer os.

Vi har også lejet svømmehallen 3x2 timer i april 2018. Disse timer er kun til aflæggelse af entringsprøver i kajak og åre/vesteprøve robåd – altså ingen svømmeprøve.

Under Livet i klubben -> Svømning her på hjemmesiden kan I se mere om hvilke datoer vi har svømmehallen (den har nogle lukkedage i forbindelse med skoleferier)

 

På bestyrelsens vegne

Annie