Udvalg og kontaktpersoner

Klubliv

Ansvarlig
Tinna Munkholm Gregersen
Tinna Munkholm Gregersen
+4521256439
tmg0306@gmail.com
Karen Lund
Karen Lund
+4530698647
lkar1234@hotmail.com
Susanne Bay Sønderbæk
Susanne Bay Sønderbæk
+4529827784
sannebay1965@gmail.com
Susanne Hoffmann Lauritzen
Susanne Hoffmann Lauritzen
+4521241205
susannehoffmannlauritzen@gmail.com
Helle Haagen Nielsen
Helle Haagen Nielsen
+4528778639
hetoni10@gmail.com
Lars Abild
Lars Abild
+4521222100
lars.abild@hotmail.com

Indkøb

Rengøringsmidler mv.
Ulla Flink Nielsen
Ulla Flink Nielsen
Rengøringsmidler inkl. afkalkning og forbrugsmidler til opvaskemaskine, klude, affaldsposer og sække
+4526665777
ufn1954@gmail.com
Øl, vand, kaffe, mv.
Preben Andersen
Preben Andersen
Øl, vand og kaffe
Batterier, håndsæbe, køkkenrulle, toiletpapir, papir til motionsrum, husholdningssprit
+4521249650
alipreb@webspeed.dk
Vin
Erik Nissen
Erik Nissen
Vin
+4529721650
kasserer@egaarosport.dk
The
Birthe Ammitzbøll
Birthe Ammitzbøll
The
+4520120256
sybifrost@gmail.com
Elektricitet
Jens Anker Nielsen
Jens Anker Nielsen
Elpærer, sikringer
+4561502223
jens-anker@outlook.dk
Snolderkassen
Lis Skovgaard
Lis Skovgaard
Diverse til sølvkassen med snolder
+4540340695
gaardskov@gmail.com

Diverse funktioner i klubben

Svømmeprøver og nøglebrikker
Lone Hansen
Lone Hansen
+4521813030
medlemsregistrator@egaarosport.dk
Husforvalter
Jens Anker Nielsen
Jens Anker Nielsen
+4561502223
jens-anker@outlook.dk
Rengøringsplan
Margrethe Kirk
Margrethe Kirk
+4526488205
margrethekirk@gmail.com
Hjemmeside
Michael Sørensen
Michael Sørensen
+4541327769
mso@appsvision.dk
Bestyrelsesmedlem Egå Marina
Lars B. Jensen
Lars B. Jensen
+4528403022
lars.bjoernstjerne@gmail.com
Kontaktperson Østjysk Ronetværk
Annie Kaalby
Annie Kaalby
+4589381487
annie.kaalby@mail.tele.dk
Kontaktperson Århus Kajak Samvirke (ÅKS)
Claus Iversen
Claus Iversen
+4525605393
claus.iversen@hotmail.com

Vedligehold af materiel

Kajak
Alex Heinze
Alex Heinze
+4521718410
alexheinze@outlook.dk
Kajak
Claus Iversen
Claus Iversen
+4525605393
claus.iversen@hotmail.com
Kajak
Niels-Jørgen Danielsen
Niels-Jørgen Danielsen
+4541284896
njdanielsen@gmail.com
Kajak
Sten Schrøder
Sten Schrøder
+4540813250
sten@webfetter.dk
Kajak
Lasse Vestergaard
Lasse Vestergaard
+4522410292
lassesvestergaard@gmail.com
Robåd
Annie Kaalby
Annie Kaalby
+4589381487
annie.kaalby@mail.tele.dk
Robåd
Hans Georg Bøgvad
Hans Georg Bøgvad
+4520444719
gbogvad@hotmail.com
Robåd
Jens Anker Nielsen
Jens Anker Nielsen
+4561502223
jens-anker@outlook.dk
Robåd
Ove Juul Jensen
Ove Juul Jensen
+4523277381
uosjj@youmail.dk
Ro ergometre
Ebbe Schousen
Ebbe Schousen
+4541178634
ebbes@privat.dk
Ro ergometre
Preben Andersen
Preben Andersen
+4521249650
alipreb@webspeed.dk
Fitness udstyr
Hans Halvorsen
Hans Halvorsen
+4521668103
halvorsen.egaa@gmail.com

Roinstruktører

Anne Marie Olesen
Anne Marie Olesen
+4560609483
hojager181@gmail.com
Anne-Marie Lauritsen
Anne-Marie Lauritsen
+4561300928
amlauritsen@mail.dk
Annie Kaalby
Annie Kaalby
+4589381487
annie.kaalby@mail.tele.dk
Hanne Rebien Sjøbeck
Hanne Rebien Sjøbeck
+4525328130
hannesjobeck@hotmail.com
Helle Meyer
Helle Meyer
+4523721473
hellemeyer07@gmail.com
Jens Sønderbæk
Jens Sønderbæk
+4530710742
j.soenderbaek@gmail.com
Lars B. Jensen
Lars B. Jensen
+4528403022
lars.bjoernstjerne@gmail.com
Lone Hansen
Lone Hansen
+4521813030
medlemsregistrator@egaarosport.dk
René Andreassen
René Andreassen
+4520287422
mmra@mail.dk
Susanne Bay Sønderbæk
Susanne Bay Sønderbæk
+4529827784
sannebay1965@gmail.com
Tinna Munkholm Gregersen
Tinna Munkholm Gregersen
+4521256439
tmg0306@gmail.com
Ulla Flink Nielsen
Ulla Flink Nielsen
+4526665777
ufn1954@gmail.com
Visti (Lars) Gregersen
Visti (Lars) Gregersen
+4520279221
rochef@egaarosport.dk

Kajakinstruktører

Allan Henriksen
Allan Henriksen
+4522192317
ah@lyngfeldt.dk
Anne Bekker
Anne Bekker
+4540567444
annebekk@rm.dk
Annette Bovbjerg
Annette Bovbjerg
+4561711620
abovbjerg@gmail.com
Birthe Ammitzbøll
Birthe Ammitzbøll
+4520120256
sybifrost@gmail.com
Bodil Lind Andersen
Bodil Lind Andersen
+4551705291
bl_andersen@yahoo.dk
Claus Iversen
Claus Iversen
+4525605393
claus.iversen@hotmail.com
Eilif Vestergaard Hansen
Eilif Vestergaard Hansen
+4541227170
eilif_h@hotmail.com
Hanne Møller Post
Hanne Møller Post
+4526710256
hannepost1@gmail.com
Jakob Thinggaard
Jakob Thinggaard
+4530230746
jakobthinggaard1@hotmail.com
John Bang
John Bang
+4530230689
john@ajbang.dk
Karl Erik Skovgaard Jensen
Karl Erik Skovgaard Jensen
+4527235214
lisogke@hotmail.com
Knud Houmøller Krog
Knud Houmøller Krog
+4526242458
knud.krog@gmail.com
Lis Skovgaard
Lis Skovgaard
+4540340695
gaardskov@gmail.com
Lone Abild Jensen
Lone Abild Jensen
+4520850007
loneabildjensen@gmail.com
Mogens Bang
Mogens Bang
+4561690005
mogensbang@dadlnet.dk
Nikolaj Meyer
Nikolaj Meyer
+4540751005
yx05@email.com
Steen L. Andersen
Steen L. Andersen
+4524685870
fam.l.andersen@webspeed.dk
Sten Schrøder
Sten Schrøder
+4540813250
sten@webfetter.dk
Tayo Lill Andreasen
Tayo Lill Andreasen
+4530947094
tayolill@icloud.com

Havkajakinstrukører

Erik Arendal
Erik Arendal
+4561275743
erik.arendal@gmail.com
Kenneth Salomonsen
Kenneth Salomonsen
+4520640378
kesa@post.tele.dk
Morten Moth
Morten Moth
+4523926797
mitnavn@gmail.com
Stefan Hebsgaard
Stefan Hebsgaard
+4522936978
stefan@hebsgaard.net

Kajakteam

Birthe Ammitzbøll
Birthe Ammitzbøll
+4520120256
sybifrost@gmail.com
Claus Iversen
Claus Iversen
+4525605393
claus.iversen@hotmail.com
Lis Skovgaard
Lis Skovgaard
+4540340695
gaardskov@gmail.com
Lone Abild Jensen
Lone Abild Jensen
+4520850007
loneabildjensen@gmail.com
Sten Schrøder
Sten Schrøder
+4540813250
sten@webfetter.dk
Tayo Lill Andreasen
Tayo Lill Andreasen
+4530947094
tayolill@icloud.com
Allan Henriksen
Allan Henriksen
+4522192317
ah@lyngfeldt.dk
Annette Bovbjerg
Annette Bovbjerg
+4561711620
abovbjerg@gmail.com
Annie Kaalby
Annie Kaalby
+4589381487
annie.kaalby@mail.tele.dk
Erik Arendal
Erik Arendal
+4561275743
erik.arendal@gmail.com
Lasse Vestergaard
Lasse Vestergaard
+4522410292
lassesvestergaard@gmail.com
Morten Moth
Morten Moth
+4523926797
mitnavn@gmail.com

Kajak turteam

Birthe Ammitzbøll
Birthe Ammitzbøll
+4520120256
Karl Erik Skovgaard Jensen
Karl Erik Skovgaard Jensen
+4527235214
Steen L. Andersen
Steen L. Andersen
+4524685870
Sten Schrøder
Sten Schrøder
+4540813250