Aarhus Kajak Samvirke (ÅKS)

Skrevet af: Claus Iversern

Aarhus Kajak Samvirke (ÅKS) er et forum for samarbejde på tværs af Aarhusianske kano- og kajakklubber til gavn for kano- og kajaksportsaktiviteter i Aarhus.

ÅKS blev stiftet af kajakklubberne Skjold og Viking i 1975, og Egå Rosport valgte at indgå i ÅKS samarbejdet i 1990.

Følgende Kajakklubber er i dag medlem af ÅKS: Kajakklubben Skjold, Kajakklubben Viking, Marselisborg Kajak Club, Aarhus Kano- og Kajakklub, Solbjerg Søsport, GoPaddle og Egå Rosport.

De primære aktiviteter i ÅKS er

  • Afholdelse af de årlige Aarhus mesterskaberne i Kortbane og Maraton; Egå Rosport har igennem årene deltaget aktivt i disse mesterskaber – både med deltagelse og afvikling. Det er blevet til flere gode placeringer i ÅM, og ungdomsroere fra Egå Rosport har igennem årene vundet medaljer af ædelt metal i Aarhus Mesterskaberne på Brabrand Rostadion. 
  • Afvikling af Havneræs på Brabrand Sø – Forårsfornemmelse på Barbrand Sø den første søndag i april måned med deltagelse af op til 100 kajakroere - hovedsagelig fra Jylland. 
  • ÅKS administrerer kajakmateriel på Brabrand Rostadion. Der ligger 17 fælles ÅKS-kajakker, som må bruges af alle klubmedlemmer til roning på Brabrand Sø og Aarhus Å. ÅKS administrerer også de ca. 65 kajakpladser, der findes på Brabrand Rostadion. 
  • Seneste skud på aktiviteter i ÅKS er Kajakhotel Åbrinken, som er placeret ved Åbrinken og giver mulighed for at ro på Aarhus Å. Kajakhotellet består af to containere – én container er beregnet til selvorganiserede sportsudøvere, der kan leje en plads for et årligt gebyr. Den anden container er reserveret til kajakklubber i Aarhus, der er organiseret i Aarhus Kajaksamvirke. 
  • Endelig har ÅKS også været ansvarlig for at afholde flere aktiviteter for DKF – herunder DM i Kortbane, DM Master Sprint og PaddleBattle for ungdomsroere.

Formandskabet for ÅKS går på skift imellem medlemsklubberne og i 2018/2019 er det Egå Rosport, der varetager formandskabet.

ÅKS har egen hjemmeside og kan følges her: www.aarhuskajaksamvirke.dk

 Retur til Egå Rosport 50 år