Uddannelse som Korttursstyrmand

For at opnå ret til at være k-styrmand i Egå Rosport skal du deltage i et kursus, der består af en praktisk del og 2 teoriaftener. Du kan begynde på kurset, når du har fået roret og fået nogen erfaring med at ro i dagligt ro farvand.

Formålet med kurset et at du lærer om:

  • Sikkerheds- og søfartsreglerne
  • Styreteknik
  • Kommandoer og knob
  • Lokalfarvandet
  • Deltager i en kæntringsøvelse

Den praktiske del foregår på vandet på almindelige ro aftener og varetages af klubbens øvrige k-styrmænd.

Når du har gennemgået kurset og opnår k-styrmandsret kan du medtage frigivne roere i dagligt ro farvand.

Egå rosport vil gerne uddanne alle de medlemmer, der har lyst til at tage kurset som k-styrmand