Bådtyper

Egå Rosport råder over to typer både – inrigger og coastal.

En inrigger er en robåd, hvor åregangene er placeret på rælingen. Inriggeren er en forholdsvis bred bådetype og egner sig derfor rigtigt godt til roning på havet, hvor der ofte er bølger.

I en inrigger sidder roerne forskudt i skiftevis bagbord og styrbord side, hvilket gør det forholdsvis nemt at skifte plads undervejs på turen.

Der findes to typer af inriggere, nemlig 2-årers og 4-årers, hvilket betyder båden er bemandet med enten 3 eller 5 personer.

Inriggerne er enten bygget af træ eller glasfiber og vejer typisk 90-120 kg. 

Egå Rosport råder over 4 x 4-årers inriggere og 6 x 2-årers inriggere.

Coastal både er en forholdsvis ny bådtype i Danmark. Der er tale om glasfiber både som er konstrueret til roning i høje bølger og de er derfor velegnet til roning på Kalø vig.

Coastalbåde findes som både 1’ere, 2’ere og 4’ere. De to førstnævnte er uden styrmand, medens 4’er coastal er med styrmand. I båden med styrmand er det muligt at skifte plads undervejs.

Egå Rosport har en 1'er coastal + en 2’er coastal + andel i en 4’er coastal, som ejes i fællesskab med de andre roklubber i Århus.