Uddannelse som Langtursstyrmand

For at erhverve L-styrmandsret skal du være k-styrmand og have erfaring både som k-styrmand og have deltaget i flere langture. Endvidere skal du deltage i og bestå det af DFfR godkendte langtursstyrmandskurses med tilfredsstillende resultat.

Langtursroning er roning uden for dagligt ro område og kan kun foretages efter skriftlig tilladelse fra rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem.

Langtursroningen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med DFfR’s langtursreglement.