Coastalret

Introduktion til coastalbådene

Målet er at alle medlemmer med roret også skal lære også at ro med 2 årer, således at de 3 coastalbåde kan indgå på lige fod med inriggerne når der er fællesroning.

Det er ikke svært at ro med 2 årer, det kan alle lære forholdsvis hurtigt. At være ansvarlig styrmand på bådene kræver lidt mere – specielt på C1X og C2X coastal.

Vi har prøvet at gøre det så simpelt som muligt at få alle medlemmer introduceret til coastal, men også samtidig sikre roningen foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt og at bådene håndteres korrekt.

Vi vil forsøge at få alle lært at ro med 2 årer så hurtigt som praktisk muligt og også at få uddannet flere styrmænd til bådene.

 

Ret til at ro i coastal

Kan opnås efter intro til coastal og en tur på min 8 km med coastal-instruktør.

 

Styrmand i C1X og C2X coastal

Skal have roret til coastal + være korttursstyrmand.

Skal på tur med coastal-instruktør dokumentere at man ved hvorledes båden isættes og tages op, samt kan manøvrere båden under turen og allervigtigst lægge til bro.

Styrmand i C2X coastal sidder altid på 1’er og ansvarlig for at holde udkig, samt lægge båd til og fra bro.

 

Styrmand i 4x+ coastal

Skal have roret til coastal + være korttursstyrmand.

Skal på tur med coastal-instruktør dokumentere at man kan manøvrere båden.

Skal på tur med coastal-instruktør øve skift

 

Instruktører pr. april 2016

Følgende instruktører med erfaring i at ro med 2 årer vil være til rådighed i første omgang:

  • Annie Kaalby
  • Lars B. Jensen
  • Lone Hansen
  • Visti Gregersen
  • Anne-Marie Lauritsen
  • Jens Sønderbæk
  • Helle Meyer
  • Arne Jensen

Klubbens 3 Coastalbåde

C1x Coastal – som endnu ikke har fået et navn.

 

C2x Coastal som hedder Marsvinet

   

C4x+ Coastal som vi ejer sammen med de andre Århusianske roklubber.

 

4x+ Coastal skal de andre Århusklubber også have adgang til at ro i.

Aftalen er at de andre klubber kontakter Annie før brug. Er der en klub som booker båden vil den blive reserveret i rokort.dk 2 timer før de skal bruge den.