Langture - Turbeskrivelser

Hvor vil du hen? Klik på turmålet.

 1. Brabrand Sø
 2. Norsminde
 3. Emborg - Silkeborg
 4. Emborg - Klostermølle
 5. Skanderborg - Emborg
 6. Skanderborg Sø
 7. Ry - Lille Ø
 8. Silkeborg - Tange
 9. Silkeborg - Kongensbro
 10. Tange - Randers
 11. Tange - Langå
 12. Horsens - Alrø
 13. Bugten Rundt
 14. Dragsmur - Helgenæs
 15. Fur turen

1) Brabrand Sø

Start: Brabrand Rostadion, Vandværksvej, 8220 Brabrand.
Turmål: Brabrand Sø rundt og med afstikker ind i Århus Å, hvor man kan ro indtil Vesterbro Stenhuggeri/Thovaldsengade. Hvis ingen støm hér, kan der roes ud i Århus Havn.
Længde: 18 km såfremt man følger søen rundt med start mod vest.
Obs: Evt. kraftig strøm hvis man roer længere end stenhuggeriet. Sivbevoksning hvilket kan gøre det vanskeligt at komme i land ved kæntring.
X-tra:  Der er gode omklædningsfaciliteter. Der kræves nøglekort. Kontakt kajakchefen.
 


Vis stort kort

2) Norsminde

Start: Marselisborg Havn (letteste isætning), Kajakklubben Viking, Silistria eller Marselisborg Kajakklub, Varna (kajakker bæres fra p-plads ned til stranden). Evt.  Moesgaard Strand.
Turmål: Norsminde Havn. Ro igennem slusen og gå i land ved Norsminde Kajakklubs bro straks på den nordlige bred.
Længde:  14 km fra Marselisborg. 8,5 km fra Moesgaard Strand.
 Obs:  God tur ved vestenvind. Ved østlige og sydlige vindretninger kan der være en del bølger. Der kan forekomme kraftig strøm i indsejling til Nordsminde havn. I så tilfælde gåes i land på stranden før indsejlingen.
 X-tra: Smuk tur da man roer tæt på den skovklædte kyst. 


Vis stort kort

3) Emborg – Silkeborg

Start:  Emborg Bro.
Kørselsvejledning: Motorvej E45 sydpå. Afkørsel 52 mod Ry. Efter 2,5 km til venstre ad Emborgvej. Emborgbro passeres efter 9,5 km. Herefter p-plads på venstre side.
Turmål: Ry – t/r. Medstrøms (nordpå) Gudenåen og igennem Gudensø til Ry. 
Længde: 14 km t/r.
Obs: overbæring ved Ry og man kan ro videre ud i Gudenåsystemet mod Himmelbjerget.
X-tra: gode isætningsforhold, toilet.  Find gennemsejling til Ry 200m før overbæring på vestlig bred.


Vis stort kort

4) Emborg – Klostermølle

Start: Emborg Bro. Se 3. 
Turmål: Klostermølle. Gudenåen sydpå fra Emborg ud i Mossøs vestre ende. Efter  0,5 km find Gudenåen på vestre bred. 200 m til Klostermølle.
Længde: 7,5 km.
X-tra: Gode forhold ved Klostermølle. Smukt sted. 


Vis stort kort

5) Skanderborg – Emborg 

Start: Skanderborg Kano og Kajakklub, Dyrehaven 7, Skanderborg. Ro mod vest og under motorvejsbroen.
Turmål: Emborg Bro (se 3). Evt. med pause ved Klostermølle. Der kan også fortsættes til Ry.
Længde: 23 km.  Lidt længere hvis man følger kysten i Mossø. Lidt kortere hvis man stikker tværs over søen.
Obs: Turen over Mossø er 9 km. Det er en stor sø og der kan være bølger ved kraftig vind fra vestlige og østlige retninger.Opsamling ved destination skal arrangeres på forhånd.
X-tra:  Afvekslende tur med små og store åløb, samt mindre og stor sø.


Vis stort kort

6) Skanderborg Sø


Start:
Skanderborg Kano og Kajakklub, Dyrehaven 7, Skanderborg. Start mod vest.
Turmål: Søen rundt langs bredden.
Længde: 18 km. Lidt afhængig af om man følger bredden.
Obs: Der kan være krapsø i blæsevejr.
 X-tra:  Afvekslende tur med små og store åløb, samt mindre og stor sø.


Vis stort kort

7) Ry – Lille Ø

 
Start: Ry Roklub, Siimtoften 15, 8680 Ry. Gode isætningsforhold. Ro vest over Birksø. Ind i Gudenåen. Efter 4,5 km krydses over til odde. Der fortsættes langs nordlig kyst til Lille ø.
Turmål: Lille Ø (se kort). Nordlig side af øen. 
Længde: 15 km såfremt der roes direkte til Lille Ø.
Obs: Juulsø kan være lidt hård i kraftig vestlig/østlig vind. Ved rolige vindforhold er det ikke nødvendigt at følge søbredden. 
X-tra: Turen kan varies på mange måder. Kan udvides med 3 km ved at ro til indsejlingen til næste sø (Skyttehuset) eller tilbage via sydbredden ( Himmelbjerget). 600 m før ankomst til Ry kan der roes under viadukt (nordlige søbred) ind i Knudsø.


Vis stort kort