Roret

For at opnå roret i Egå Rosport skal du gennemgå et instruktionsforløb og aflægge svømme-åre/veste prøve i svømmehal.

Instruktionsforløbet er tilrettelagt som en introduktion til klubben og et undervisningsforløb hvor du lærer:

  • Roteknik
  • De forskellige ro- kommandoer, der bruges under roningen
  • Kendskab til styreteknik i forskellige situationer
  • Materiellets opbygning
  • Sikkerhed til søs

Instruktionsforløbet består at 7 aftener og en lørdag. Instruktionen varetages af erfarne og uddannede instruktører.
Deltagelse i instruktionsforløbet indebærer at ovenstående læres og når dette er på plads opnår du roret, dvs. at du kan ro - uden instruktør - sammen med de øvrige roere i klubben