Kontingent

Kontingentfastsættelse og betaling

Kontingent betales forud for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. april hvert år. Kontingentperioden er 01.april til 31. marts.
Kontingentsatser fastsættes hvert år i forbindelse med roklubbens generalforsamling i februar.

 


Kontingent for erfarne roere
Årligt kontingent

Senior A (≥ 25 år) kr. 1.620,-
Ungseniorer (19-24 år) kr. 1.164,-
Ungdom (13-18 år) kr.    816,-
Børn (≤ 12 år) kr.    384,-
Passiv kr.    200,-


Ved indmeldelse af roere med roerfaring betales forholdsmæssigt kontingent for perioden fra og med indmeldelsesmåneden og frem til førstkommende 31. marts. Herudover betales ved indmeldelse et gebyr på kr. 100,-.

Nyindmeldte erfarne roere får nøglekode og dermed adgang til klubben, når der er betalt kontingent og de er introduceret til klubben af ro- eller kajakchef.

 


Kontingent med instruktion for nye uerfarne roere
Ved indmeldelse (bindende) betales

Senior (≥ 25 år) kr. 2.520,-
Ungsenior (19-24 år) kr. 2.064,-
Ungdom (13-18 år) kr. 1.716,-
Børn (≤ 12 år) kr. 1.284,-


Disse satser dækker: Indmeldelsesgebyr kr. 100,- + instruktion kr. 800,- + kontingent indtil 31.03

Ved indmeldelse af uerfarne roere i vinterhalvåret op til instruktionsopstart i foråret, betales således binende forud for næste års instruktionsforløb samt næste års kontingent.

Nye medlemmer, som er tilmeldt instruktionsforløb, får nøglekode og dermed adgang til klubben, når de er introduceret til klubben (typisk i forbindelse med opstart af instruktion).