Kontingent

Kontingent betales forud for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. april hvert år. Kontingentperioden er 01.april til 31. marts.
Kontingentsatser fastsættes hvert år i forbindelse med roklubbens generalforsamling i februar.

Gå til online indmelding

Kontingent for erfarne roere
Årligt kontingent

Senior A (≥ 25 år) kr. 1.620,-
Ungseniorer (19-24 år) kr. 1.164,-
Ungdom (13-18 år) kr.    816,-
Børn (≤ 12 år) kr.    384,-
Passiv kr.    200,-


Ved indmeldelse af roere med roerfaring betales forholdsmæssigt kontingent for perioden fra og med indmeldelsesmåneden og frem til førstkommende 31. marts. Herved opnås adgang til straks at benytte klubbens faciliteter. Herudover betales ved indmeldelse et gebyr på kr. 100,- for en nøglebrik, der giver adgang til roklubbens lokaler.


Kontingent med instruktion for nye uerfarne roere
Ved indmeldelse (bindende) betales

Senior (≥ 25 år) kr. 2.520,-
Ungsenior (19-24 år) kr. 2.064,-
Ungdom (13-18 år) kr. 1.716,-
Børn (≤ 12 år) kr. 1.284,-


Disse satser dækker: nøglebrik kr. 100,- (adgang til roklubbens lokaler) + instruktion kr. 800,- + kontingent indtil 31.03

Ved indmeldelse af uerfarne roere i vinterhalvåret op til instruktionsopstart i foråret, betales således binende forud for næste års instruktionsforløb samt næste års kontingent. Herved opnås adgang til at benytte motionsrummet og deltage i øvrige aktiviteter på land straks efter indmelding (kontakt rochef/kajakchef eller øvrig bestyrelse for udlevering af nøglebrik og introduktion til motionsrummet).

Ved bortkomst af adgangskode/nøglebrik betales et gebyr på kr. 100,- for ny adgangskode/nøglebrik.
Udmeldelse i kontingentperioden berettiger ikke til tilbagebetaling af forudbetalt kontingent