Kontingent

Kontingent betales forud for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. april hvert år. Kontingentperioden er 01.april til 31. marts.
Kontingentsatser fastsættes hvert år i forbindelse med roklubbens generalforsamling i februar.

Gå til online indmelding

Kontingent for erfarne roere
Årligt kontingent

Senior A (≥ 25 år) kr. 1.620,-
Ungseniorer (19-24 år) kr. 1.164,-
Ungdom (13-18 år) kr.    816,-
Børn (≤ 12 år) kr.    384,-
Passiv kr.    200,-


Ved indmeldelse af roere med roerfaring betales forholdsmæssigt kontingent for perioden fra og med indmeldelsesmåneden og frem til førstkommende 31. marts.
Herudover ved indmeldelse et gebyr på kr. 100,- for en nøglebrik, der giver adgang til roklubbens lokaler.


Kontingent med instruktion for nye medlemmer
Ved indmeldelse (bindende) betales

Senior (≥ 25 år) kr. 2.520,-
Ungsenior (19-24 år) kr. 2.064,-
Ungdom (13-18 år) kr. 1.716,-
Børn (≤ 12 år) kr. 1.284,-


Disse satser dækker: nøglebrik kr. 100,- (adgang til klubhuset) + instruktion kr. 800,- + kontingent indtil 31.03 

Ved bortkomst af adgangskode/nøglebrik betales et gebyr på kr. 100,- for ny adgangskode/nøglebrik.
Udmeldelse i kontingentperioden berettiger ikke til tilbagebetaling af forudbetalt kontingent