Dagligt rofarvand

Klubbens daglige ro farvand er kyststrækningen fra Rosenholm bådelaug i nord - til bunden af Århus Lystbådehavn og videre via kanalen til Dokk1 i syd. Al roning skal foregå så tæt ved kysten som forholdene tillader og det er under ingen omstændigheder tilladt at krydse over direkte fra ”klodsen ved Studstrup” til Vosnæs pynt.

 

I syd er der skiltning med skravering, hvor det fremgår at vi må ro langs promenaden og videre til den sydlige side af Dokk1, hvor åen starter. Vær her obs på at der er et mindre fald ned til åen, hvilket skaber nogen strøm. Der er udlagt spærre.