Kajak Typer

Klubben råder over mange forskellige typer kajakker. Vi har opdelt dem i sværhedsgrader, hvor nummer 1 er de mest stabile men også relativ tunge med en vægt på 16 kg. Nummer 7 er de hurtigste mindst stabile og en vægt ned til 8 kg.

Nye medlemmer starter som udgangspunkt i kajakkerne med sværhedsgrad 1-3. Sværhedsgrad 4 er hurtige turkajakker, som de fleste vil kunne ro i løbet af den første sæson. Sværhedsgrad 5-7 er hurtige kapkajakker. De er ikke så stabile som turkajakkerne, men der kræves mindre energi til at drive dem frem, hvorfor de er meget populære for mere erfarne medlemmer.