Egå Rosports faciliteter igennem 50 år

Skrevet af: Annie Kaalby

Første sæson blev der roet ud fra Walter Knudsens have, som ligger ca. 800 meter nord for Egå Marina. Legehuset fungerede som klubhus.

Året efter lykkedes det at få et regulært bådehus, som var placeret ved rensningsanlægget og boldbanerne ved Skæring skole. Klubhuset lå ikke direkte ved vandet, så bådene måtte transporteres på vogne derned. Der var forholdsvis langt og undervejs måtte Skæring Strandvej passeres.

I bådehuset var der koldt rindende vand, men ingen omklædningsfaciliteter og ingen toiletter. Medlemmerne var dog ikke sarte, så når man havde været en tur på vandet inden arbejde, tog man bare bad med vandslangen, som også leverede vand til bådvask.

Der blev etableret et ”miniklublokale", hvor de borde og bænke, der i dag findes på terrassen, præcis kunne være, når bordene blev sat sammen og bænke placeret ved de 4 sider.

I 1973 bevilligede kommunen endelig en flydebro. Den lå ud fra åben kyst, og det var hvert forår og efterår nødvendigt, at medlemmerne iførte sig waders, for at få broen i vandet og op igen inden efterårsstormene tog den.

Broen var forankret på en betonpille, som på år med lidt sand på stranden, fortsat dukker op.

   

I de første år søgte bestyrelsen flere gange om tilladelse til at flytte klubben ned på den anden side af Strandvejen og dermed tættere på vandet. Dette blev afslået blandt andet begrundet med, at der var planer om at bygge en Marina, og der ville det være oplagt at placere ro- og kajakklub.

Egå Marina

I 1974 blev det endelig besluttet at bygge Egå Marina, og også at der skulle være plads til ro- og kajaksport. På byrådsmøde 25.10.1978 bevilgede Aarhus byråd 1,6 mill. kr til bygning af ro- og jollehuset i Egå Marina. Pengene blev givet til Egå Marina med en klausul om, at huset skulle bruges til ro- og jollesport.

Så startede arbejdet med at få huset tegnet, så det dækkede alles behov.

Erik Trans var HEI Rosports repræsentant i marinabestyrelsen. Erik var vant til at bygge havne og vidste virkelig, hvad han havde med at gøre. Blandt andet var huset ikke født med en terrasse mod vandet, men det lykkedes det Erik at få ændret på.

1. maj 1979, 2 dage før 10-års jubilæet, flyttede klubben så til de nuværende lokaler på Egå Marina. Der fulgte også 2 broer med, men modsat alle andre broer i havnen er det HEI Rosports egne broer, og klubben har selv ansvaret for at vedligeholde og udskifte broerne.

Rigtig mange både fra de andre Aarhusianske roklubber mødte op til indvielsen, og de forærede os den udsmykning, der hænger i trappeopgangen – 1 åre fra hver af de 5 roklubber i Aarhus.

Den oprindelige plan var, at alle klubber på havnen skulle have fælles klublokale oven på restaurant Egå Marina. Men da byggeriet var ved at være færdigt viste der sig at være lidt penge i overskud. De blev delt mellem HEI Rosport og Egå sejlklubs jolleafdeling til etablering af egne klublokaler. Den kommende vinter brugte medlemmerne på at etablere klublokale i det rå loftsrum, huset blev leveret med.

Klubben havde endnu et råt loftrum til rådighed, og i 2006 lykkedes det at skaffe midler fra Aarhus Kommune samt Bygge- og Anlægsfonden til etablering af motionsrummet.

Planen var at adgang til rummet skulle være via gården, da bygning af mellemgangen ikke var en opgave medlemmerne selv kunne klare, og der var ikke penge til håndværkere.

MEN på det tidspunkt var der stor mangel på praktikpladser til tømrerlærlinge, og det lykkedes klubben at få en aftale med Aarhus Tekniske skole om, at 4 tømrerlærlinge, under kyndig vejledning, brugte en vinter på at bygge mellemgangen og motionsrummet.

Faktisk endte det hele med, at også klublokalet blev ombygget. Oprindeligt var der bestyrelsesrum i den vestlige ende af det nuværende klublokale og et lille smalt køkken foran. Det blev revet ned, og der blev lagt nyt gulv og opsat nyt køkken.

Den daværende rådmand Flemming Knudsen var tilstede under indvielsen af det nye og veludstyrede motionsrum, og udbrød spontant "det er da et værre torturrum i her har indrettet!".

Vedligehold
Egå Marina har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af huset, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler Egå Rosport.

Derfor var det også Egå Rosports egne medlemmer, som med tilskud fra Aarhus Kommune, renoverede baderummene i 2013.

 

Efter godt 40 års brug trængte broerne efterhånden til udskiftning. Gennem årene er der blevet hensat midler til nye broer, og i 2018 lykkedes det med et klækkeligt tilskud fra Aarhus Kommune at få begge broer udskiftet.

Portene i bådehallen og værkstedet er blevet åbnet og lukket mange tusinde gange de sidste 40 år, og her i jubilæumssæsonen udskifter Egå Marina dem så.

 

 Retur til Egå Rosport 50 år