Handicaproning - kammeratlig kaproning i kajak

Skrevet af: John Bang

Når kajakkurserne i løbet af foråret er afsluttede, og de nye kajakkaniner skal til at færdes på vandet på egen hånd, er tiden inde til både de faste roaftener og -morgener og den årlige tradition med handicaproning for kajakroere, hvor alle kajakroere kan mødes til fællesskabet på vandet.

Som et supplement til de ugentlige faste roture, hvor nye og erfarne kajakroere kunne ro i fællesskab,  indførte den daværende kajakchef i 1993 handicaproningen - en venskabelig kappestrid på vandet for klubbens kajakroere.

 

Alle medlemmer med kajakret kan deltage uanset alder, erfaring og ambitioner. Selvom det i princippet er en kaproning, er reglerne sat sådan sammen, at de tilgodeser alle, der har lyst til en tur på vandet. Handicaproningen kan både tilfredstille de kajakroere, der har lyst til race, og samtidig lade roere i tur- og havkajakker få glæde af fællesskabet på vandet.

Handicap-princippet er i princippet ganske enkelt: Den formodet mest langsomme roer starter først, hurtigste starter sidst og de øvrige derimellem. Teoretisk set skulle alle komme hjem i et ikke alt for spredt felt ved målet. Handicappet baseres på dels erfaringstal fra tidligere sæsoner, dels tiderne opnået ved handicapsæsonens første rotur. Tiderne bliver derefter justeret i løbet af sæsonen, så hver enkelt kan følge sin egen og andres udvikling, eller holde øje med om konkurrenterne ”lurpasser”. To pokaler i klublokalet viser alle konkurencens vindere siden 1993.

Start- og mållinie ligger altid mellem enderne af de to broer i havnen og gik oprindeligt ud til slugten og retur, d.v.s. ca. 5 kilometer, dog oftest uden vendebøje derude. Det krævede lidt egen- eller fælles­kontrol og har sikkert jævnligt givet anledning til sjove diskussioner undervejs og efter afslutningen. Banen er dog forlængst ændret, således at roturen nu foregår omkring to udlagte bøjer - én ud for vor egen havn og én et par kilometer mod nord, men stadig ca. 5 kilometer, da der ros to runder.

 

Udover at handicaproningen er en sjov og til tider spændende måde at være sammen på, er den også en god måde at på roet nogle kilometer, prøvet meget forskelligt vand og vejr (der kan næsten altid ros i det kystnære farvand), møde rokammeraterne og samle kajakerfaring i det hele taget. 

 Retur til Egå Rosport 50 år