Materiel, kajakker

Skrevet af: Niels-Jørgen Danielsen

De første 5 kajakker kom til Egaa Rosport i 1979. I årenes løb har klubben fået mange flere kajakker, men der er også solgt og afhændet mange kajakker.

En fuldstændig kronologisk liste med over tilgang og afgang af klubkajakker gennem de seneste 50 år, har det desværre ikke været muligt at fremskaffe. Men med hjælp og oplysninger fra medlemmer, gamle klubblade (Aarefedt) og regnskaber har det dog været muligt at lave en statusopgørelse over klubbens kajakmateriel for årene 1990, 1995, 2005 og 2018.

  Retur til Egå Rosport 50 år