Morgenroning og RO8'erne

Skrevet af: Annie Kaalby

I årene ved Skæring strand var der en gruppe medlemmer som roede hver morgen kl. 6:00, inden de skulle møde på arbejde eller i skole. Turene var på 5 km, altså forholdsvis korte efter 2019 norm, men man skal huske, at det tog tid at få bådene kørt ned til stranden. Badefaciliteter var der ikke, så efter roturen blev sveden skyllet af under det kolde vand i vandslangen, som også blev brugt til bådevask.

Efter flytningen til Egå Marina ebbede morgenroningen på hverdage af forskellige årsager ud. I stedet blev roningen lørdag morgen kl. 7:00 startet op, med det formål at give medlemmer, med familie som ikke roer, mulighed for at komme mere på vandet. Derfor roes der en tur til Strandkroen lørdag morgen, så man kan være hjemme inden familien vågner.

I årene ved Skæring strand kunne det godt kræve sin mand/kvinde at komme igennem standerstrygningsdagen. Programmet var: årets sidste morgenroningstur, morgenfrokost, broen op, standerstrygning og så kæmpe fest om aftenen.
Fra den tid stammer traditionen med at holde morgenfrokost ved sæsonafslutning. I dag er reglerne sådan, at man skal have deltaget i robåd eller kajak lørdag morgen kl. 7:00 mindst 3 gange i sæsonen, for at blive inviteret til morgenfrokosten den første lørdag i november.

RO8
I 1995 gik Paul Raarup (formand 1986-91) på pension og sammen med andre, som heller ikke længere var på arbejdsmarkedet, startede han morgenroning på hverdage (tirs-,tors- og fredag) kl. 8:00.  Gruppen havde mange drøftelser om, hvad navnet på den nye aktivitet skulle være, og da man helst ikke ville kaldes noget, der indikerede pensionistroning, blev navnet RO8.
Det blev starten på en ny aktivitet som også i dag bidrager rigtigt meget til klubbens samlede rostatistik.
Mangen en guld åre/pagaj er roet hjem i RO8 gruppen.

De første mange år var fredag arbejdsdag, hvor man mødtes kl. 8 og drak en kop kaffe, inden man gik i gang med listen af RO8 opgaver frem til kl. 11, hvor der var formiddagsøl.
RO8 gruppen påtager sig fortsat at udføre en del praktiske opgaver for klubben, men det er ikke længere struktureret helt som tidligere.

For 10 år siden blev aktiviteterne udvidet med roning mandag og onsdag morgen. Om sommeren skal man møde omklædt kl. 6:45 for at være med, medens man i vinterhalvåret må vente til solen står op.
Vedhæftede beskrivelse af denne aktivitet er modtaget fra Alice.

 Retur til Egå Rosport 50 år