Kajak instruktion

Skrevet af: Annette Bovbjerg og Sten Schrøder

I HEI-Rosport (nu Egå Rosport) har der været kajakker siden sidst i 70´erne. Kigger du godt efter, kan du stadig se en enkelt kajak fra dengang. Der har derfor også været instruktion lige siden. Når man taler med nuværende medlemmer, der tidligere har været instruktører, er det tydeligt at høre, at essensen i instruktionen har været den samme i alle årene frem til nu - nemlig at kajak-ildsjæle gerne vil give deres begejstring for og viden om at ro kajak videre til dem, der måtte være interesserede.

I begyndelsen var det, ”at lære andre op og have det sjovt sammen” vigtige ingredienser i instruktionen. Det sociale havde også, ligesom i dag, stor betydning. I 90´erne var der fokus på ”at være trygge i kajakken” under devisen – find den kajak du vil ro i, kom afsted ud på vandet og bliv dus med den måde, du ror på. Derefter kan du lære om ”høj og lav pagajføring”.
Der er ingen tvivl om, at arven fra tidligere års instruktion er indlejret i den overskrift, der de sidste mange år har været på instruktionsforløbet i klubben. Det skal være sjovt, trygt, sikkert og udfordrende at ro kajak i Egå Rosport.

Indhold i kajakinstruktion
Selve instruktionsforløbet er blevet mere systematiseret hen ad vejen og det har været vigtigt for instruktørerne at give nye kajakroere overblik og viden om, hvad der ventede dem, og hvad de kunne forvente af et sådant forløb. Derfor findes der et kajakinstruktionsprogram, som med en vis detaljegrad beskriver et forløb over fire lektioner frem til frigivelse.

  • Lektion 1 afvikles under overskriften ”Kajakhåndtering, balance og styring” og handler om at lære kajakken at kende, sidde i den, ro rundt og øve de simpleste pagajtag. Enkelte mærker også det våde element på egen krop.
  • Lektion 2 følger naturligt herefter og omhandler ”Manøvrering og styring” og her bliver de nye kajakroere udfordret i håndteringen af kajakken gennem små øvelser på vandet. Der roes f.eks. i ottetaller, leges kongens efterfølger, laves kapstart, og der roes baglæns.
  • Temaet i lektion 3 er ”Fremdrift, ud og indstigning ved bro og strand”. Pagajtaget øves på land og trænes på vandet. Fokus er på, at nybegynderen får fornemmelse af, at et godt pagajtag sammen med den rette siddestilling giver fart i båden og bidrager til en oplevelse af ”yes, jeg kan ro!”. Ud- og indstigning fra strand er god træning i balance og håndtering af kajakken.
  • Den sidste og 4. lektion i selve instruktionsforløbet er ”Fart, sikkerhed og entring” og samler op på de foregående lektioner, forfiner de indøvede teknikker, samt udfordrer deltagerne, idet de skal øve makkerhjælp, samt bjergning af kajakken. Altså kunne hjælpe en væltet rokammerat op i sin kajak igen, samt svømme med egen kajak, for at kunne komme ind på tilstrækkeligt lavt vand til at kunne bjærge sig selv. Sikkerhed har altid været højt prioriteret i Egå Rosport.

For at øge trygheden ved at færdes på vandet i en så ustabil glasfiberkonstruktion som en kajak kan være, påbegyndes uddannelsesforløbet faktisk i svømmehal et par uger før det egentlige instruktionsforløb starter. Her trænes ind- og udstigning, og der laves forskellige balanceøvelser i kajakken. Der er ingen tvivl om, at dette øger trygheden, når begynderen første gang skal ud på det ”rigtige vand”.

Da det sociale element ligeledes vægtes højt, afsluttes alle lektionsaftener med at instruktører og nybegyndere efter roning, samles i klublokalet og taler om aftenens forløb over en kop kaffe og et stykke kage. Praktiske/teoretiske emner som rovejr, dagligt rofarvand, søvejsregler, ture, klubliv og konkurrencer drøftes også.

Ét er instruktion, et andet at ro og at ro kilometer. For at blive frigivet skal nybegynderen ud over ovenstående forløb have roet 75 km. Fra instruktørernes side er målsætningen, at alle nybegyndere skal være friroet inden sommerferien. Derfor arrangeres der i direkte forlængelse af instruktionen dels en fælles rotur med de nye baglænsroere, dels en weekendtur til Holmens Camping ved Ry.

Begge arrangementer handler primært om at ro kilometer. Det er nemlig på vandet, man bliver en habil kajakroer. Naturligvis skal det sociale aspekt ikke underkendes. Det er ”mega” hyggeligt at deltage i disse arrangementer. Derudover arrangeres der ”Kilometerroning” på de almindelige klubaftener, og her kan nybegynderne gå på vandet sammen med en instruktør, hvilket både giver mulighed for genopfriskning af indlært teknik, og ikke mindst, giver tryghed i forhold til at færdes på vandet.

IPP 2
Egå Rosport/kajak er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund og tilbyder dermed også nyuddannede kajakroere at blive frigivet på IPP 2 (I Paddle Pass) niveau. IPP er et sæt internationale minimumsstandarder for uddannelse af kajakroere. At blive frigivet på IPP 2 niveau giver mulighed for at blive optaget i andre klubber i Danmark og i udlandet uden at skulle igennem et nyt optagelsesforløb. I løbet af sommeren vil klubben udbyde aftener, hvor nyuddannede kan forfine og styrke indlært roteknik i en sådan grad, at det bliver muligt at bestå IPP2-prøven som afholdes først på efteråret.   

Afslutningsvis skal det nævnes, at klubben har stort fokus på uddannelse af instruktører. Instruktører og medlemmer, der vil være instruktør, har mulighed for at komme på forskellige kurser under Dansk Kano og Kajakforbund. Endelig afholdes der en årlig ”superinstruktør-dag” i klubben, hvor en underviser udefra giver faglig input, formidler ny viden, samt arrangerer træning på vandet for klubbens instruktører.

 Retur til Egå Rosport 50 år