Egå Rosport åbner begrænset for kajak fra d. 23 april, robåd fra d. 25 april (læs hele nyheden).

22. april 2020 20:37 , af Jakob Thinggaard

Kære medlemmer i Egå Rosport,

Efter at have fulgt forbundene DIF, DKF, DFFR samt ÅKS og Århus kommune tæt i den seneste tid, er Egå Rosport nu klar til at lukke forsigtigt op for udvalgte udendørs aktiviteter, under skærpede omstændigheder og under hensyntagen til myndighedernes generelle krav.

Helt konkret bliver der i første omgang og indtil andet udmeldes åbnet op for:

- Primært individuel roning i kajak
- Roning i "nogle" robådstyper

Der åbnes op for kajakroning fra og med torsdag d. 23 April

Der åbnes op for robådsroning fra og med lørdag d. 25 April

Det præciseres nedenfor nærmere, hvordan man kan komme på vandet efter genåbningen. Uanset hvad, er det vigtigt at pointere, at klubhuset "fortsat" er lukket, og det alene er bådhal ekskl. baderum der kan benyttes, samt at klubbens reglement er gældende.
 
Er man syg eller har været i nærheden af en der er syg skal man blive hjemme. Er man i en særligt udsat smittegruppe for Corona virus, skal man overveje om man bør vente lidt med at benytte Egå Rosport og uanset hvad konsultere sin læge først.

Generelt set skal det tilstræbes aldrig at være over 2 personer på samme tid i bådhallen, og myndighederne krav omkring afstand og forsamlingsforbud på 10 personer skal overholdes, både i og udenfor bådhallen.

Derudover er der strenge krav til rengøring og hygiejne. Til både kajakker og robåde fremsættes spande, sulfo, børster, til "grundig" rengøring af både og udstyr efter roning. Læs venligst vedhæftede instruktioner for rengøring af kajak og afsnit i vedhæftningen omkring robåde.

Der skal så vidt muligt bruges privat udstyr (for kajakker: dækken, veste), som kan tages med hjem samt private kajakker/pagajer fra bådhallen, hvis muligt. Alle opfordres derudover til at bære handsker i det omfang, det giver mening, og ellers opfordres til god håndhygiejne.

Alle ture på vandet skal bookes forud i Ro-kort (hjemmefra) og ture afsluttes ligeledes hjemmefra eller via app. Derudover gælder det for alle, at områder i og omkring bådhal herunder broer, skal forlades hurtigst muligt, så andre kan komme til.

Alle kajak og robådsroere skal møde omklædte og tage badet derhjemme. Egå Rosport må ikke forlades før "alt" udstyr man har været i berøring med er rengjort grundigt med sulfovand og skyllet bagefter - tjeklister til rengøring hænger i bådhallen og vedhæftet.

Hvis man pt. ikke har afleveret en gyldig svømmeprøve for sæson 2020, kan man indtil det er muligt at komme i svømmehal underskrive en tro-og love erklæring på svømmefærdigheder. Tro-og love erklæringen er vedhæftet her og kommer på hjemmesiden under svømning.

Specifikt for kajak:

- Tilstræb så vidt muligt at bruge den samme klubkajak, brug gerne privat kajak
- Prioritér solo roning, og kun i K1 - og ellers maks 2 personer, brug ikke 2'er kajakker
- Brug hele kajakbroens længde ved isætning og optagning, samt kajakbukkenes fulde bredde

Specifikt for robåd:

- Det er alene coastal både og 2 årers inrigger der pt. kan benyttes
- Der skal ros med fast mandskab, med mindre man bruger 1'er coastal
- Læs vedhæftede skriv omkring robådsroning "grundigt" igennem før turen planlægges

Og husk nu, at selvom vi alle sammen gerne vil på vandet, så er Corona fortsat en farlig gæst, og vi skal gøre alt hvad vi kan, for at stoppe smitten.

God tur.

Bestyrelsen.