Gården skal fornyes

29. september 2018 19:39 , af Jakob Thinggaard

Kære medlemmer i Egå Rosport,

Bestyrelsen har besluttet at gården skal renoveres. For at få helt styr på mulighederne, er der nedsat et udvalg, som vil udarbejde mindst 2 oplæg til, hvordan gården fremadrettet kan blive mere attraktiv og løse nogle af vores kapacitetsproblemer med båd- og kajakpladser. Selve udførelsen forventes tidligst igangsat medio 2019. Planer mv. præsenteres på næste generalforsamling, i det omfang de er klar.

På vegne af bestyrelsen

Jakob