Indkaldelse Generalforsamling 2020 - nu med regnskab

20. januar 2020 17:58 , af Jakob Thinggaard

Kære medlemmer i Egå Rosport,

der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egå Rosport torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19:00.

Nedenfor finder i generalforsamlingens dagsorden samt status på relevante punkter.

Revideret regnskab samt investeringsplan er nu vedhæftet. Fuldt underskrevet regnskab udsendes efter GF.

Mvh

Bestyrelsen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent - bestyrelsen foreslår Jens Sønderbæk som dirigent og Lone Hansen som referent
 2. Bestyrelsens beretning - bestyrelsens beretning gennemgås under GF og fremsendes efterfølgende via hjemmesiden
 3. Aflæggelse af revideret regnskab og forelæggelse af indeværende års budget, herunder orientering om kontingentfastsættelse
 4. Indkomne forslag. - Bestyrelsen har ikke modtaget forslag inden fristen d. 5 januar 2020.
 5. Valg af:
  • a. Formand (lige årstal). - Jakob Thinggaard modtager genvalg for maks. 2 år, men stopper så også
  • b. Kasserer (ulige årstal). - Ikke på valg
  • c. Rochef (lige årstal). - Lone Hansen modtager genvalg for maks. 2 år, men stopper så også
  • d. Kajakchef (ulige årstal). - Ikke på valg
  • e. To bestyrelsesmedlemmer for to år (lige årstal). - Erik Arendal (medlemsregistrator) og Charlotte Ærø (kommunikation) modtager begge genvalg
  • f. Et bestyrelsesmedlem for to år (ulige årstal). - Tinna Munkholm trækker sig fra posten (klubliv) - Helle Høgh har tilbudt at overtage posten 
  • g. 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. - Susanne Hoffmann modtager ikke genvalg. Stefan Mikkelsen har tilbudt at overtage posten. Kenneth Salomonsen modtager genvalg
  • h. En revisor for to år (lige årstal). - Niels-Jørgen Danielsen modtager genvalg
  • i. En revisor for to år (ulige årstal). - Ikke på valg
  • j. En revisorsuppleant for et år. - John Kjær modtager genvalg
  • k. Et medlem og en suppleant til marinabestyrelsen for fire år. Valgperioden følger Egå Marinas vedtægter. - Ikke på valg
 6. Eventuelt