Indkaldelse til Generalforsamling 2019

24. januar 2019 18:40 , af Jakob Thinggaard

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egå Rosport torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00-22:00.

Nedenfor finder i dagsorden og vedhæftet regnskab i 2 eksemplarer og investeringsplan.
Der udleveres intet skriftligt materiale på generalforsamlingen, så sørg selv for at få skrevet de dokumenter ud, du har gerne vil have på papir. Henlæggelser i regnskab og investeringsplan er ikke ens, der udsendes revideret og gen-underskrevet årsregnskab efter generalforsamling.

Som der tidligere er informeret om er der 1 ledig post i bestyrelsen som der fortsat ikke er kandidater til (kajakchef), Jens Peter Tovgaard har dog netop meddelt, at han stiller op til posten (06/02/2019) samt 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår Charlotte Ærø som ny på kommunikationsposten, da Michael Sørensen har valgt at stoppe - stor tak til Michael for hans kæmpe indsats for klubben senest i forb. med legatet fra Nordea Fonden.

KAJAKCHEF – overordnede opgaver

 • Kontakt til nye medlemmer i kajak
 • Planlægge og afvikle instruktion for nye kajakroere
 • Tovholder for uddannelse af medlemmer indenfor tur, kap og havkajak
 • Tovholder for de daglige aktiviteter i kajak samt langture
 • Koordinering af vedligeholdelse af kajakmateriel
 • Strategisk udvikling af klubbens kajakaktiviteter sammen med bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab og forelæggelse af indeværende års budget, herunder orientering om kontingentfastsættelse.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  • a. Formand (lige årstal).
  • b. Kasserer (ulige årstal).
  • c. Rochef (lige årstal).
  • d. Kajakchef (ulige årstal).
  • e. To bestyrelsesmedlemmer for to år (lige årstal).
  • f. Et bestyrelsesmedlem for to år (ulige årstal).
  • g. 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
  • h. En revisor for to år (lige årstal).
  • i. En revisor for to år (ulige årstal).
  • j. En revisorsuppleant for et år.
  • k. Et medlem og en suppleant til Marinabestyrelsen for fire år. Valgperioden følger Egå Marinas vedtægter.
 6. Eventuelt.

Bestyrelsens kommentarer til de enkelte punkter:

 1. Regnskab og investeringsplan er vedhæftet indkaldelsen.
      Regnskab underskrevet af revisorer, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vedlagt.
 2. Ingen indkomne forslag.

5.

 • a. Ikke relevant i 2019
 • b. Erik Nissen modtager genvalg
 • c. Ikke relevant i 2019
 • d. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Tovgaard som ny kajakchef
 • e. Bestyrelsen foreslår Charlotte Ærø som tiltræder kommunikation
 • f. Tinna Munkholm Gregersen modtager genvalg
 • g. Pt. ingen kandidater
 • h. Ikke relevant i 2019
 • i. Ole Kaas modtager genvalg
 • j. John Kjær modtager genvalg
 • k. Ikke relevant i 2019

På bestyrelsens vegne

Jakob Thinggaard