Ro til dokken

18. juni 2018 17:20 , af Lone Hansen

Egå Rosports daglige rofarvand er endnu engang rykket en tand længere mod syd.

I januar 2018 blev det ved skiltning i kanalen åbnet op for at vi kunne ro til Navitas. Nu er skiltningen erstattet af en oversigt med skravering, hvor det fremgår vi må ro langs promenaden og til den sydlige side af Dokken, hvor åen starter. Vær her obs på at der er et mindre fald ned til åen, hvilket skaber nogen strøm. Der er udlagt spærre. Se vedlagte billede.

Turen er målt med GPS og er lagt i rokort med 18 km.