Udvidelse af dagligt rofarvand mod syd

20. januar 2018 13:07 , af Annie Kaalby

Som mange af jer har opdaget, er der blevet åbnet op for at man kan ro i kanalen fra Søsporten (Århus roklub) og frem til Navitas og derfor udvides det daglige rofarvand mod syd til Navitas.

I svinget før Navitas er der et stort skilt som siger at man ikke må gå ud i havnebassinet, hvilket selvfølgelig skal overholdes. Turen er lagt ind i rokort som: Århus - Navitas 17 km.

For kajakker er der overhovedet ingen problemer i at ro i kanalen.

Det er der for så vidt heller ikke for robåde, men der er alligevel et par ting der skal tages højde for:

  • Der må ikke roes ind i kanalen med flag på båden, da der på grund af broernes højde er risiko for at flagstangen knækker.
  • Den ansvarlige styrmand skal sikre sig at han/hun selv eller en roer med gode styrmandskompetencer sidder ved roret i kanalen. Umiddelbart før kanalen slutter skal der drejes skarpt ind under en bro, inden båden kan vendes foran Navitas og her er det vigtigt at den der sidder ved roret virkelig mestrer kommandoerne.
    Kanalen er bred nok til at to robåde kan passere hinanden hvis den ene lægger årene langs.

I klubbens reglement står der: Klubbens daglige rofarvand er kyststrækningen fra Rosenholm bådelaug i nord - til bunden af Århus Lystbådehavn i syd.

Bestyrelsen mener ikke der er grund til at ændre denne formulering – bunden af Århus lystbådehavn er bare rykket lidt længere mod syd.

På bestyrelsens vegne

Annie